Tygra studio s.r.o.

FONT GALANDA MODERNA

font galanda moderna

Galanda Moderna je akcidenční verzálkové písmo, které je odkazem na úpravu knižných obálek významného slovenského malíře, grafika a ilustrátora Mikuláše Galandu (1895-1938).

Písmo je ve formátu OpenType a ve dvou řezech Regular a Light. Znaky abecedy jsou geometricky čisté s výraznou diakritikou, která je u některých znaků specifická a originální. Samozřejmostí je podpora široké palety jazyků. Vysázený text základního řezu Regular, který obsahuje i variantu small caps, si drží nostalgický nádech období moderny, ve které Mikuláš Galanda tvořil. K Light verzi se přistupovalo samostatně, není jen věrné zpracování původního řezu Regular, a proto i ve vysázeném textu působí malinko jinak, až secesně. Písmo je určeno převážně pro texty na plakáty, titulky v knižní, novinové nebo jiné sazbě s větší velikostí znaků, kdy naplno význí jeho nezaměnitelná kresba.

Twitter